దిగువ బ్యాక్ నొప్పి
తిరిగి మరియు వెన్నెముక నొప్పి

దిగువ బ్యాక్ నొప్పి

10 మందిలో 8 మందికి తక్కువ నొప్పి కలిగించే ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం ఉంది. చాలా సందర్భాలలో, ఇది తీవ్రమైన వ్యాధి లేదా తీవ్రమైన తిరిగి సమస్య కారణంగా లేదు, మరియు నొప్పి యొక్క ఖచ్చితమైన కారణం స్పష్టంగా లేదు. ఇది నాన్పెప్సిఫిక్ తక్కువ నొప్పి నొప్పిగా పిలువబడుతుంది

ప్రాక్టికల్ లోకల్ అనస్థీషియా
మత్తు మరియు నొప్పి నియంత్రణ

ప్రాక్టికల్ లోకల్ అనస్థీషియా

స్థానిక అనస్థీషియా రకాలు, వివిధ స్థానిక మత్తుమందులు, ప్రాక్టికల్ లోకల్ అనస్తీషియా ఇన్ఫర్మేషన్ పేజీలో ఉన్న స్థానిక అనస్థీషియా యొక్క ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్

అనస్థీషియా యొక్క ముఖ్యమైన సమస్యలు
మత్తు మరియు నొప్పి నియంత్రణ

అనస్థీషియా యొక్క ముఖ్యమైన సమస్యలు

అనస్థీషియా యొక్క అన్ని రకాల కొరకు అనస్థీషియా యొక్క ముఖ్యమైన క్లిష్టతలు ఉన్నాయి. అనస్థీషియా యొక్క ముఖ్యమైన సమస్యల గురించి మరింత చదవండి

అనస్థీషియా యొక్క ముఖ్యమైన సమస్యలు
మత్తు మరియు నొప్పి నియంత్రణ

అనస్థీషియా యొక్క ముఖ్యమైన సమస్యలు

అనస్థీషియా యొక్క అన్ని రకాల కొరకు అనస్థీషియా యొక్క ముఖ్యమైన క్లిష్టతలు ఉన్నాయి. అనస్థీషియా యొక్క ముఖ్యమైన సమస్యల గురించి మరింత చదవండి

ప్రాక్టికల్ లోకల్ అనస్థీషియా
మత్తు మరియు నొప్పి నియంత్రణ

ప్రాక్టికల్ లోకల్ అనస్థీషియా

స్థానిక అనస్థీషియా రకాలు, వివిధ స్థానిక మత్తుమందులు, ప్రాక్టికల్ లోకల్ అనస్తీషియా ఇన్ఫర్మేషన్ పేజీలో ఉన్న స్థానిక అనస్థీషియా యొక్క ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్