పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిసీజ్
దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వ్యాధి

పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిసీజ్

పాలిసిస్టిక్ మూత్రపిండ వ్యాధి అనేక మూత్రపిండాల్లో అభివృద్ధి చేయడానికి పలు ద్రవంతో నింపబడిన భుజాలు (తిత్తులు) కారణమవుతుంది.

ఛాతి మృదులాస్థుల యొక్క వాపు, నొప్పి
ఛాతి నొప్పి

ఛాతి మృదులాస్థుల యొక్క వాపు, నొప్పి

కాస్ట్కోండోండిటిస్ అనేది ఛాతీ గోడ యొక్క బాధాకరమైన స్థితిలో ఉంది, ఇది ఎముకలలోని ఎముకలలో ముక్కుకు చేరిన మృదులాస్థుల మధ్య కీళ్ళలో వాపు వల్ల సంభవిస్తుంది. ఇది ఒక ప్రాణాంతక స్థితి కాదు మరియు ఇది సాధారణంగా దాని స్వంత సమయాన్ని బాగా పొందుతుంది

ఫుఫుసావరణ శోధ
ఛాతి నొప్పి

ఫుఫుసావరణ శోధ

ఊపిరితిత్తుల ప్రక్కనున్న పుపురా యొక్క వాపు కారణంగా ప్లూరిసిస్ ఉంది. ఇది తరచుగా ఒక జెర్మ్ (వైరల్ సంక్రమణ) తో సంక్రమణ వలన కలుగుతుంది.

ఛాతి మృదులాస్థుల యొక్క వాపు, నొప్పి
ఛాతి నొప్పి

ఛాతి మృదులాస్థుల యొక్క వాపు, నొప్పి

కాస్ట్కోండోండిటిస్ అనేది ఛాతీ గోడ యొక్క బాధాకరమైన స్థితిలో ఉంది, ఇది ఎముకలలోని ఎముకలలో ముక్కుకు చేరిన మృదులాస్థుల మధ్య కీళ్ళలో వాపు వల్ల సంభవిస్తుంది. ఇది ఒక ప్రాణాంతక స్థితి కాదు మరియు ఇది సాధారణంగా దాని స్వంత సమయాన్ని బాగా పొందుతుంది

ఫుఫుసావరణ శోధ
ఛాతి నొప్పి

ఫుఫుసావరణ శోధ

ఊపిరితిత్తుల ప్రక్కనున్న పుపురా యొక్క వాపు కారణంగా ప్లూరిసిస్ ఉంది. ఇది తరచుగా ఒక జెర్మ్ (వైరల్ సంక్రమణ) తో సంక్రమణ వలన కలుగుతుంది.

ఛాతి మృదులాస్థుల యొక్క వాపు, నొప్పి
ఛాతి నొప్పి

ఛాతి మృదులాస్థుల యొక్క వాపు, నొప్పి

కాస్ట్కోండోండిటిస్ అనేది ఛాతీ గోడ యొక్క బాధాకరమైన స్థితిలో ఉంది, ఇది ఎముకలలోని ఎముకలలో ముక్కుకు చేరిన మృదులాస్థుల మధ్య కీళ్ళలో వాపు వల్ల సంభవిస్తుంది. ఇది ఒక ప్రాణాంతక స్థితి కాదు మరియు ఇది సాధారణంగా దాని స్వంత సమయాన్ని బాగా పొందుతుంది

బోర్న్హోమ్ డిసీజ్
ఛాతి నొప్పి

బోర్న్హోమ్ డిసీజ్

బోర్న్హోమ్ వ్యాధి అనేది ఫ్లూ-వంటి లక్షణాలను కలిగించే అనారోగ్యం, ఛాతీ లేదా కడుపు (ఉదరం) నొప్పితో కలిసి ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది. సమస్యలు అరుదుగా జరుగుతాయి.

ఫుఫుసావరణ శోధ
ఛాతి నొప్పి

ఫుఫుసావరణ శోధ

ఊపిరితిత్తుల ప్రక్కనున్న పుపురా యొక్క వాపు కారణంగా ప్లూరిసిస్ ఉంది. ఇది తరచుగా ఒక జెర్మ్ (వైరల్ సంక్రమణ) తో సంక్రమణ వలన కలుగుతుంది.

బోర్న్హోమ్ డిసీజ్
ఛాతి నొప్పి

బోర్న్హోమ్ డిసీజ్

బోర్న్హోమ్ వ్యాధి అనేది ఫ్లూ-వంటి లక్షణాలను కలిగించే అనారోగ్యం, ఛాతీ లేదా కడుపు (ఉదరం) నొప్పితో కలిసి ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది. సమస్యలు అరుదుగా జరుగుతాయి.

బోర్న్హోమ్ డిసీజ్
ఛాతి నొప్పి

బోర్న్హోమ్ డిసీజ్

బోర్న్హోమ్ వ్యాధి అనేది ఫ్లూ-వంటి లక్షణాలను కలిగించే అనారోగ్యం, ఛాతీ లేదా కడుపు (ఉదరం) నొప్పితో కలిసి ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది. సమస్యలు అరుదుగా జరుగుతాయి.

బోర్న్హోమ్ డిసీజ్
ఛాతి నొప్పి

బోర్న్హోమ్ డిసీజ్

బోర్న్హోమ్ వ్యాధి అనేది ఫ్లూ-వంటి లక్షణాలను కలిగించే అనారోగ్యం, ఛాతీ లేదా కడుపు (ఉదరం) నొప్పితో కలిసి ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది. సమస్యలు అరుదుగా జరుగుతాయి.

ఛాతి మృదులాస్థుల యొక్క వాపు, నొప్పి
ఛాతి నొప్పి

ఛాతి మృదులాస్థుల యొక్క వాపు, నొప్పి

కాస్ట్కోండోండిటిస్ అనేది ఛాతీ గోడ యొక్క బాధాకరమైన స్థితిలో ఉంది, ఇది ఎముకలలోని ఎముకలలో ముక్కుకు చేరిన మృదులాస్థుల మధ్య కీళ్ళలో వాపు వల్ల సంభవిస్తుంది. ఇది ఒక ప్రాణాంతక స్థితి కాదు మరియు ఇది సాధారణంగా దాని స్వంత సమయాన్ని బాగా పొందుతుంది

న్యూమోథొరాక్స్
ఛాతి నొప్పి

న్యూమోథొరాక్స్

ఒక న్యుమోథొరాక్స్ అనేది ఊపిరితిత్తుల పక్కన చిక్కుకున్న గాలి. చాలా సందర్భాలలో ఆరోగ్యకరమైన యువకులలో 'నీలం నుండి బయటకు వస్తాయి'. కొన్ని ఛాతీ నుండి ఒక సమస్యగా అభివృద్ధి చెందుతాయి ...