ఆల్కహాల్ అండ్ సెన్సిబుల్ డ్రింకింగ్
ఆల్కహాల్ అండ్ కాలేయపు వ్యాధి

ఆల్కహాల్ అండ్ సెన్సిబుల్ డ్రింకింగ్

ఆల్కహాల్ సంబంధిత కాలేయ వ్యాధి యొక్క మూడు ప్రధాన దశలు కొవ్వు కాలేయం, హెపటైటిస్ మరియు సిర్రోసిస్. ఈ పరిస్థితులు ఒకే సమయంలో సంభవిస్తాయి.

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం

మీరు పొగ మరియు మీరు గర్భవతి లేదా గర్భవతిగా తయారవుతున్నారంటే, మీ ఆరోగ్యం మరియు మీ శిశువు యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చడానికి మీరు గట్టిగా సలహా ఇస్తారు.

గర్భధారణ మరియు శారీరక శ్రమ
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

గర్భధారణ మరియు శారీరక శ్రమ

ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో భాగంగా గర్భధారణ సమయంలో కొన్ని సాధారణ శారీరక చర్యలు చేయడం ముఖ్యం. చాలా సందర్భాలలో, మితమైన శారీరక శ్రమ సురక్షితంగా ఉంది.

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం

మీరు పొగ మరియు మీరు గర్భవతి లేదా గర్భవతిగా తయారవుతున్నారంటే, మీ ఆరోగ్యం మరియు మీ శిశువు యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చడానికి మీరు గట్టిగా సలహా ఇస్తారు.

పిండం ఆల్కహాల్ సిండ్రోమ్
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

పిండం ఆల్కహాల్ సిండ్రోమ్

FAS అనేది శిశువులో అభివృద్ధి చెందే గర్భిణీ స్త్రీ (గర్భాశయం) లో అభివృద్ధి చెందే వికలాంగ విధానము, ఎందుకంటే గర్భవతి త్రాగే మద్యపానం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

పిండం ఆల్కహాల్ సిండ్రోమ్
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

పిండం ఆల్కహాల్ సిండ్రోమ్

FAS అనేది శిశువులో అభివృద్ధి చెందే గర్భిణీ స్త్రీ (గర్భాశయం) లో అభివృద్ధి చెందే వికలాంగ విధానము, ఎందుకంటే గర్భవతి త్రాగే మద్యపానం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

గర్భధారణ మరియు శారీరక శ్రమ
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

గర్భధారణ మరియు శారీరక శ్రమ

ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో భాగంగా గర్భధారణ సమయంలో కొన్ని సాధారణ శారీరక చర్యలు చేయడం ముఖ్యం. చాలా సందర్భాలలో, మితమైన శారీరక శ్రమ సురక్షితంగా ఉంది.

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం

మీరు పొగ మరియు మీరు గర్భవతి లేదా గర్భవతిగా తయారవుతున్నారంటే, మీ ఆరోగ్యం మరియు మీ శిశువు యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చడానికి మీరు గట్టిగా సలహా ఇస్తారు.

గర్భధారణ మరియు శారీరక శ్రమ
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

గర్భధారణ మరియు శారీరక శ్రమ

ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో భాగంగా గర్భధారణ సమయంలో కొన్ని సాధారణ శారీరక చర్యలు చేయడం ముఖ్యం. చాలా సందర్భాలలో, మితమైన శారీరక శ్రమ సురక్షితంగా ఉంది.

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం

మీరు పొగ మరియు మీరు గర్భవతి లేదా గర్భవతిగా తయారవుతున్నారంటే, మీ ఆరోగ్యం మరియు మీ శిశువు యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చడానికి మీరు గట్టిగా సలహా ఇస్తారు.