పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిసీజ్
దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వ్యాధి

పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిసీజ్

పాలిసిస్టిక్ మూత్రపిండ వ్యాధి అనేక మూత్రపిండాల్లో అభివృద్ధి చేయడానికి పలు ద్రవంతో నింపబడిన భుజాలు (తిత్తులు) కారణమవుతుంది.

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం

మీరు పొగ మరియు మీరు గర్భవతి లేదా గర్భవతిగా తయారవుతున్నారంటే, మీ ఆరోగ్యం మరియు మీ శిశువు యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చడానికి మీరు గట్టిగా సలహా ఇస్తారు.

గర్భధారణ మరియు శారీరక శ్రమ
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

గర్భధారణ మరియు శారీరక శ్రమ

ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో భాగంగా గర్భధారణ సమయంలో కొన్ని సాధారణ శారీరక చర్యలు చేయడం ముఖ్యం. చాలా సందర్భాలలో, మితమైన శారీరక శ్రమ సురక్షితంగా ఉంది.

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం

మీరు పొగ మరియు మీరు గర్భవతి లేదా గర్భవతిగా తయారవుతున్నారంటే, మీ ఆరోగ్యం మరియు మీ శిశువు యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చడానికి మీరు గట్టిగా సలహా ఇస్తారు.

పిండం ఆల్కహాల్ సిండ్రోమ్
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

పిండం ఆల్కహాల్ సిండ్రోమ్

FAS అనేది శిశువులో అభివృద్ధి చెందే గర్భిణీ స్త్రీ (గర్భాశయం) లో అభివృద్ధి చెందే వికలాంగ విధానము, ఎందుకంటే గర్భవతి త్రాగే మద్యపానం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

పిండం ఆల్కహాల్ సిండ్రోమ్
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

పిండం ఆల్కహాల్ సిండ్రోమ్

FAS అనేది శిశువులో అభివృద్ధి చెందే గర్భిణీ స్త్రీ (గర్భాశయం) లో అభివృద్ధి చెందే వికలాంగ విధానము, ఎందుకంటే గర్భవతి త్రాగే మద్యపానం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

గర్భధారణ మరియు శారీరక శ్రమ
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

గర్భధారణ మరియు శారీరక శ్రమ

ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో భాగంగా గర్భధారణ సమయంలో కొన్ని సాధారణ శారీరక చర్యలు చేయడం ముఖ్యం. చాలా సందర్భాలలో, మితమైన శారీరక శ్రమ సురక్షితంగా ఉంది.

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం

మీరు పొగ మరియు మీరు గర్భవతి లేదా గర్భవతిగా తయారవుతున్నారంటే, మీ ఆరోగ్యం మరియు మీ శిశువు యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చడానికి మీరు గట్టిగా సలహా ఇస్తారు.

గర్భధారణ మరియు శారీరక శ్రమ
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

గర్భధారణ మరియు శారీరక శ్రమ

ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో భాగంగా గర్భధారణ సమయంలో కొన్ని సాధారణ శారీరక చర్యలు చేయడం ముఖ్యం. చాలా సందర్భాలలో, మితమైన శారీరక శ్రమ సురక్షితంగా ఉంది.

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం
సమయంలో గర్భం ఆహారం మరియు జీవనశైలి-

గర్భధారణ మరియు ధూమపానం

మీరు పొగ మరియు మీరు గర్భవతి లేదా గర్భవతిగా తయారవుతున్నారంటే, మీ ఆరోగ్యం మరియు మీ శిశువు యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చడానికి మీరు గట్టిగా సలహా ఇస్తారు.