స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్
రక్త కాన్సర్

స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్

వివిధ రకాల క్యాన్సర్ల మరియు రక్త రుగ్మతల కొరకు నివారణ లేదా ఉపశమనం యొక్క అవకాశాన్ని పెంచడానికి స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఉపయోగించబడుతుంది.

గింజ అలెర్జీ
ఆహార అలెర్జీ-మరియు-అసహనం

గింజ అలెర్జీ

నట్స్ మరియు వేరుశెనగలు కొన్నిసార్లు అలెర్జీ ప్రతిచర్యలకు కారణమవుతాయి, ఇవి కొన్నిసార్లు తీవ్రంగా ఉంటాయి. గింజలకు తీవ్రమైన ప్రతిస్పందనను అనాఫిలాక్సిస్ అంటారు మరియు ప్రాణాంతకమవుతుంది.

గింజ అలెర్జీ
ఆహార అలెర్జీ-మరియు-అసహనం

గింజ అలెర్జీ

నట్స్ మరియు వేరుశెనగలు కొన్నిసార్లు అలెర్జీ ప్రతిచర్యలకు కారణమవుతాయి, ఇవి కొన్నిసార్లు తీవ్రంగా ఉంటాయి. గింజలకు తీవ్రమైన ప్రతిస్పందనను అనాఫిలాక్సిస్ అంటారు మరియు ప్రాణాంతకమవుతుంది.

లాక్టోజ్ అసహనం
ఆహార అలెర్జీ-మరియు-అసహనం

లాక్టోజ్ అసహనం

లాక్టోస్ అసహనం అనేది శరీరంలో లాక్టోజ్ను నిర్వహించడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితి ఉన్న ప్రజలు అతిసారం, కడుపు నొప్పులు మరియు ఉబ్బరం ...

గింజ అలెర్జీ
ఆహార అలెర్జీ-మరియు-అసహనం

గింజ అలెర్జీ

నట్స్ మరియు వేరుశెనగలు కొన్నిసార్లు అలెర్జీ ప్రతిచర్యలకు కారణమవుతాయి, ఇవి కొన్నిసార్లు తీవ్రంగా ఉంటాయి. గింజలకు తీవ్రమైన ప్రతిస్పందనను అనాఫిలాక్సిస్ అంటారు మరియు ప్రాణాంతకమవుతుంది.

ఆవు పాలు ప్రోటీన్ అలెర్జీ
ఆహార అలెర్జీ-మరియు-అసహనం

ఆవు పాలు ప్రోటీన్ అలెర్జీ

ఆవు పాలు ప్రోటీన్ అలెర్జీ పిల్లలలో కనిపించే అత్యంత సాధారణ ఆహార అలెర్జీలలో ఒకటి. ఇది జీవితం యొక్క మొదటి సంవత్సరంలో సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తుంది.

ఆవు పాలు ప్రోటీన్ అలెర్జీ
ఆహార అలెర్జీ-మరియు-అసహనం

ఆవు పాలు ప్రోటీన్ అలెర్జీ

ఆవు పాలు ప్రోటీన్ అలెర్జీ పిల్లలలో కనిపించే అత్యంత సాధారణ ఆహార అలెర్జీలలో ఒకటి. ఇది జీవితం యొక్క మొదటి సంవత్సరంలో సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తుంది.

లాక్టోజ్ అసహనం
ఆహార అలెర్జీ-మరియు-అసహనం

లాక్టోజ్ అసహనం

లాక్టోస్ అసహనం అనేది శరీరంలో లాక్టోజ్ను నిర్వహించడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితి ఉన్న ప్రజలు అతిసారం, కడుపు నొప్పులు మరియు ఉబ్బరం ...

లాక్టోజ్ అసహనం
ఆహార అలెర్జీ-మరియు-అసహనం

లాక్టోజ్ అసహనం

లాక్టోస్ అసహనం అనేది శరీరంలో లాక్టోజ్ను నిర్వహించడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితి ఉన్న ప్రజలు అతిసారం, కడుపు నొప్పులు మరియు ఉబ్బరం ...

లాక్టోజ్ అసహనం
ఆహార అలెర్జీ-మరియు-అసహనం

లాక్టోజ్ అసహనం

లాక్టోస్ అసహనం అనేది శరీరంలో లాక్టోజ్ను నిర్వహించడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితి ఉన్న ప్రజలు అతిసారం, కడుపు నొప్పులు మరియు ఉబ్బరం ...

ఆవు పాలు ప్రోటీన్ అలెర్జీ
ఆహార అలెర్జీ-మరియు-అసహనం

ఆవు పాలు ప్రోటీన్ అలెర్జీ

ఆవు పాలు ప్రోటీన్ అలెర్జీ పిల్లలలో కనిపించే అత్యంత సాధారణ ఆహార అలెర్జీలలో ఒకటి. ఇది జీవితం యొక్క మొదటి సంవత్సరంలో సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తుంది.

ఓరల్ అలెర్జీ సిండ్రోమ్
ఆహార అలెర్జీ-మరియు-అసహనం

ఓరల్ అలెర్జీ సిండ్రోమ్

ఓరల్ అలెర్జీ సిండ్రోమ్ కొన్ని ఆహారాలు ప్రేరేపించబడే నోటి చుట్టూ లక్షణాలు కారణమవుతాయి. ఇది మొక్క అలెర్జీల వల్ల ఏర్పడే ఇతర పరిస్థితులతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.

ఓరల్ అలెర్జీ సిండ్రోమ్
ఆహార అలెర్జీ-మరియు-అసహనం

ఓరల్ అలెర్జీ సిండ్రోమ్

ఓరల్ అలెర్జీ సిండ్రోమ్ కొన్ని ఆహారాలు ప్రేరేపించబడే నోటి చుట్టూ లక్షణాలు కారణమవుతాయి. ఇది మొక్క అలెర్జీల వల్ల ఏర్పడే ఇతర పరిస్థితులతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.